Tehnička Bezbednost -> Alarmne Centrale

Zadatak protivprovalnog alarmnog sistema je da otkrije neovlašćeni ulazak u štićeni prostor i da tu informaciju prosledi putem akustičkih i optičkih signala, odnosno mrežnog upravljačkog sistema, kompjuterskim ili telefonskim putem do odredjenih osoba ili centra.

Da bi obavljao svoju funkciju sistem alarma mora da ima senzore i centrale.

Senzori mogu biti pasivni infracrveni, mikrotalasni, dualni, senzori loma stakla, vibracioni, elektro magnetni, panik tasteri, itd.

Centrala preuzima signale koje dobije od perifernih javljača (senzora), obradjuje ih i aktivira elemente za signalizaciju provale. Centrale su mikroprocesorski kontrolisane i mogu biti sa šest, osam, dvanaest, dvadesetčetiri ili više zona (u poslednje vreme koriste se i sistemi sa adresabilnom digitalnom BUS tehnologijom (DIGIPLEX) sa dnevnim i noćnim režimima rada.