Preuzmite potrebne podatke sa ovog mesta

Podaci o preduzeću INproduct System d.o.o.

Inproduct System d.o.o.
Adresa: Milutina Milankovića 32 L5
Mesto: 11070 Novi Beograd, Srbija
Matični broj: 06049699
PIB: 100423358
Tekući račun: 250-12945031-24

Raspoloživa dokumentacija:

Identifikacija preduzeća i
potvrda o PDV - 228KB


Da bi mogli da pregledate dokumentaciju, kataloge i tehničke specifikacije, potreban vam je sledeći progam:

Reklamni prospekti i prezentacije
- Reklamni kratak opis delatnosti na jednoj A4 strani
INPRODUCT na 1 strani.pdf 141 kB
- Reklamna brošura na 4 strane Inproduct System-a
Brosura Inproduct System.zip 2.262 kB
- SALTO opis funkcionisanja celog elektronskog sistema (engleski)
FAC-ENG-SAL.pdf 576 kB
SALTO katalozi
- DETALJNA tehničko-reklamna BROŠURA SALTO - PREPORUKA!
CSP-ENG-SAL.pdf 3.973 kB
- Mogućnost primene SALTO sistema elektr. kontr. pristupa
CATRFID-ENG-SAL-low.pdf 3.195 kB
- Katalog o SALTO sistemu - kako radi i kako izgleda
CAT-ENG-SAL.pdf 1.256 kB
- Kratka, pamflet brošura proizvoda SALTO
FS1-ENG-SAL.pdf 212 kB
Primena SALTO sistema
- Primena: Campus Security - Univerzitetski boravak
FC2-ENG-SAL_low.pdf 639 kB
- Primena: Boutique HOTEL
FHB-ENG-SAL.pdf 713 kB
- Primena: Luxury HOTEL
FHL-ENG-SAL.pdf 452 kB
- Primena: Ultra Luxury Modern HOTEL
FHLM-ENG-SAL_low.pdf 542 kB
- Primena: Resort HOTEL
FHR-ENG-SAL.pdf 606 kB
- Primena: Water Parks - Vodeni parkovi i bazeni
FW2-ENG-SAL_low.pdf 897 kB
SALTO SCALABLE katalozi - primena bez programatora i bez kompjutera - samo sa karticama
- SALTO SCALABLE - primena za privatne stanove i kuće
Scalable-Residential.pdf 204 kB
- SALTO SCALABLE - primena za mala preduzeća i objekte srednje beličine
Scalable-Commercial-lite.pdf 222 kB
- SALTO SCALABLE - primena za velike sisteme
Scalable-Commercial-large.pdf 216 kB
- SALTO SCALABLE - uputstvo za programiranje brava i čitača pomoću Salto kartica
Self_programmable_guide.pdf 703 kB