Kontrola Pristupa -> SALTO elektronske brave

Elektronski sistemi kontrole prolaska i pristupa imaju bolje mogućnosti za prilagodjavanje potrebama svakog korisnika ponaosob za razliku od mehaničkih sistema. Jednostavnim postavljanjem informacija na SALTO računar, sistem se može izmeniti i prilagoditi aktuelnim zahtevima. Sve dozvole i ključevi za prolazak pored elektronskih kontrolnih tačaka (zidni čitači, elektronske brave, uredjaji za uštedu energije...) se nalaze u bazi podataka koje samo korisnik može menjati. Jednostavnim izmenama u računarskom programu, mogu se programirati čip-ključevi (kartice, privesci sa čipom, satovi sa čipom, iButton čip ključevi, nalepnice sa čipom, ...). Na ovaj način se mogu dodavati novi korisnici, korigovati prava prolaska postojećih korisnika, brisati izgubljene čip-kartice ili pratiti kretanje korisnika kroz ceo objekat koji se kontroliše. Najčešće se u jednoj, centralizovanoj bazi podataka nalazi evidencija o prolascima kroz svaku elektronsku kontrolnu tačku, kao i neuspeli pokušaji korisnika koji nemaju dovoljna prava za prolazak.

PREUZMITE KATALOG SALTO PROIZVODA:
Ovde preuzmite detaljnu tehničko-reklamnu brošuru SALTO (engleski) ->
CSP-ENG-SAL-05-13_low.pdf.pdf 6.408 kB
Ostale reklamne brošure, tehničke dokumente i druge detalje, možete preuzeti sa strane Download.


Neophodni elementi jednog sistema kontrole prolaska i pristupa:
Standardni paket Salto opreme sastoji se od elektronskih brava i ESD uredjaja (za štednju energije), a za postavljanje i održavanje celog sistema se koriste programator kartica, programator brava i software. Svi elementi su kompatibilni i funkcionišu pod istom tehnologijom, sa istim karticama, istim programom i istim programatorima.

Salto uredjaji za kontrolu pristupa: Brave, ESD, ... Program sa bazom podataka: Salto Software Uredjaj za programiranje elektronskih brava: PPD Uredjaj za programiranje kartica: ENCODER
Salto uredjaji Salto Software Salto PPD Salto Encoder
Neki od dodatnih SALTO elemenata kontrole prolaska i pristupa:
Pored standardnih elemenata kontrole prolaska i pristupa, u proizvodnom programu postoji jos mnogo elemenata koji u potpunosti pokrivaju sve segmente elektronske tehničke bezbednosti. Pored elektronskih brava, Salto proizvodi uredjaje za štednju energije, zidne čitače, panik-bar poluge sa čitačem kartica, obostrane čitače na bravama, elektronske cilindre, kontrolne jedinice, elektronske brave za staklena vrata, specijalne male elektronske brave za ormariće i kabine, čitače kartica za recepcijsko i restoransko poslovanje, ...

Mala elektronska brava za ormariće i kabine: iLocker Elektronski cilindar, deo Salto sistema: e-Cylinder El. brava za staklena vrata: Glass Door Lock Zidni čitači kartica sa i bez tastature: Wall Reader
Za bazene, svlačionice, za ormane za zaposlene, ... Elektronski cilindar za specijalna vrata, protiv-požarna vrata, vrata zaštićena zakonom, ... Brava za staklena vrata - vrhunskog kvaliteta i dizajna, svih tehnologija Zidni čitači mogu biti uzidni, nazidni, za unutra i za spolja
Salto Virtual Network (SVN): Jedinstven u svetu, patentiran sistem koji radi BEZ POSTAVLJANJA KABLOVA!!!
Postavljanjem samo jedne Online tačke u objektu, ostvaruje se kontrola nad svim Offline bravama u celom objektu BEZ POSTAVLJANJA KABLOVA! Ovo je jedinstven, SALTO patentiran sistem koji ni jedna druga svetska firma u ovom trenutku nije primenila u praksi.

Online tačka služi kao mesto gde se razmenjuju informacije izmedju svih kartica i servera. Server u trenutku čitanja kartice na Online tački upisuje najnovije informacije u same kartice, a kartice upisuju u server sve informacije o kretanju u prethodnom periodu. Ideja je da se informacije poput računarskog virusa šire po celom objektu i sve Offline tačke su uvek obaveštene o najnovijim dešavanjima i postavkama sistema. Pogledajte video objašnjenje za detalje.

Salto Virtual Network (SVN) rešenje ima značajnu prednost pri ugradnji u poredenju sa konkurentskim sistemima jer ne zahteva razvlačenje kablova od brave do brave i omogućava jednostavnu ugradnju na vec postojeća vrata. Čip koji je potreban za "otključavanje" vrata opremljenih našim sistemom može biti smešten u beskontaktnoj Mifare kartici, narukvici, ručnom satu ili čak ispod kože (na primer prsta). Sistemi su otvoreni za sve vrste kasnijih nadogradnji i predvidaju opcije video nadzora, alarmnih sistema, sistema dojave požara i slično.
Video objašnjenje jedinstvenog SVN sistema
Energy Saving Device (ESD): UŠTEDA STRUJE JE OGROMNA - investicija se uštedom otplati za 1-2 godine
Jedna od Salto inovacija su i tzv. pametni prekidači koji mogu biti aktivirani isključivo odgovarajućom "čip" karticom. Njihova primena može biti višestruka:
- U hotelijerstvu: kada gost napusti sobu sistem automatski gasi sve elektroportošače: klimu, tv, fen, svetlo itd.
- U kompanijama: samo ovlašćene osobe imaju pristup grupi računara koji su umreženi preko Salto prekidača
- U industriji: kompjuterizovane mašine koje zahtevaju stručno obučeno osoblje, mogu biti pokrenute samo kada njihovi operateri ubace validnu karticu.
Energy Saving Device (ESD) - Pametni uredjaj za štednju energije
Neke od karakteristika SALTO sistema za kontrolu prolaska i pristupa:
Visok stepen sigurnosti i pouzdanosti Mifare®, Desfire® i Legic ne kopirajuce kartice
Panik mehanizam sa untrašnje strane brave Protivpožarni certifikat
Automatska signalizacija statusa baterija Mogucnost On-line i Off-line konekcije
Automatska razmena podataka izmedju svih brava Ugradnja moguca na postojeca vrata, drvo, metal, pvc, staklo i bez razvlacenja kablova
bez obzira da li su medusobno povezane kablovima Kontrola više objekata i vrata iz jednog centra
Bezkontaktna proximity tehnologija Nisu osetljive na kišu, sunce ili temp. promene -20 +70 C
Izuzetno brza i laka eliminacija izgubljenih kartica Kompatibilnost sa ostalim sistemima
1000 otvaranja pohranjeno u memoriji same brave Evidencija svih otvaranja u glavnoj bazi podataka