Računari -> Računarske mreže

Projektovanje računarskih mreža: Žičana ili Bežična?
Deljenje štampača, datoteka ili veze s Internetom nikada nije bilo lakše. Ako želite da povežete računare, možete izabrati standardnu žičanu mrežu, mrežu preko telefonske linije ili bežičnu mrežu. Evo prednosti i mana svake od ovih tehnologija:
Žičana mreža:
- Prednosti: Vrlo jeftina, brza i lako se proširuje.
- Mane: Zahteva postavljanje kablova izmedju računara i centralni razvodnik.
Telefonska linija:
- Prednosti: Jeftina, lako se instalira, koristi postojeće telefonske linije.
- Mane: Stari kablovi mogu da smanje performanse. Brzina nije dovoljna za uobičajene današnje operacije na mreži.
Bežična mreža:
- Prednosti: Pošto nema kablova, računari se mogu postaviti na bilo koje mesto; prenosivi racunari rade čak i napolju.
- Mane: Skupa; brzina opada s povecanjem rastojanja izmedu racunara. Manja bezbednost podataka.
Sklopite sa nama UGOVOR o održavanju računara - bežične mreže


Sklopite sa nama UGOVOR o održavanju računara - žičane mreže
Postavljanje računarske mreže
Projektujemo, postavljamo i testiramo sve vrste računarskih mreža. Nakon postavljanja računarske mreže, u zavisnosti od veličine i broja računara, vršimo usluge podešavanja celog sistema, kao i instaliranje Windows Server operativnog sistema. Sve vrste naknadnog administriranja i održavanja ovakvih sistema naši sertifikovani stručnjaci mogu izvršiti u vašoj firmi. Za sve detalje, budite slobodni da nam se obratite. Administriranje servera i projektovanje mreža
Software-sko povezivanje računara
Maloprodajni objekat Inproduct System-a je u potpunosti opremljen za sve vrste servisnih aktivnosti i otvoren za fizička lica. Sve vrste kvarova na računarima fizičkih lica smo u mogućnosti da otklonimo brzo i kvalitetno. Preporučujemo samo originalne software-ske proizvode.

Dve osnovne vrste povezivanja računara u mrežu su danas aktuelne i zastupljene. Jedna vrsta predstavlja mrežu bez klasičnog servera, dok se druga zasniva na serveru, koji svojim postavkama diktira prava i privilegije klijenata u mreži. Varijanta mrežne postavke sa klasičnim serverom se preporučuje za veći broj računara.
Software-sko povezivanje računara