Kontrola Pristupa -> Primena kontrole prolaska i pristupa

Prilagodljivost elektronike svakom zahtevu korisnika omogućava široku primenu u svim sferama društvenog i poslovnog okruženja. Elektronski sistemi kontrole prolaska i pristupa se mogu koristiti u privatnim kućama, vikendicama, stanovima, poslovnim zgradama, hotelima, zdravstvenim ustanovama, vojnim objektima, aerodromima, policijskim zgradama, univerzitetskim domovima, školskim objektima, fakultetima, ... Salto elektronski sistem kontrole prolaska i pristupa se može povezati i prilagoditi za rad sa mnogim drugim sistemima kao što su alarmne centrale, protiv-požarne centrale, video nadzor, ...
Primena SALTO sistema je široka:
Ukoliko upravljate hotelom, univerzitetom, aerodromom, bolnicom ili poslovnom zgradom i ukoliko imate 6 ili 64.000 vrata, potrebno vam je rešenje i preduzeće za kontrolu pristupa na koje možete da se oslonite: www.saltosystems.com

Hotel, motel, apartman, stan, bungalovi, vikendice, ... Poslovne zgrade različite namene Zdravstvene ustanove, bolnice, domovi zdravlja, ... Vojni objekti, kasarne, ministarstva, parlamenti, ...
HOTEL Poslovne zgrade različite namene, ... Zdravstvene ustanove, bolnice, domovi zdravlja, ... Vojni objekti, kasarne, ministarstva, parlamenti, ...
Univerzitetski domovi, fakultetske zgrade, škole, ... Aerodromi, aerodromske pomoćne zgrade i objekti, ... Policijske stanice, centri za obuku, ... Apartmani, hoteli, bungalovi, vikendice, ...
Univerzitetski domovi, fakultetske zgrade, škole, ... Aerodromi, aerodromske pomoćne zgrade i objekti, ... Policijske stanice, centri za obuku, ... Hoteli, apartmani, ...