Tehnička Bezbednost -> Video Nadzor

Uloga CCTV sistema i video nadzora kao jedne od komponenti sistema tehničke zaštite može se sagledati kroz tri njegove osnovne funkcije, a to su: osmatranje, snimanje i odvraćanje. Da bi CCTV sistem mogao obavljati očekivane funkcije u svom osnovnom izvodjenju treba da sadrži kamere i monitore, medjusobno spregnute odgovarajućim prenosnim putem, kao i uredjaje za snimanje i reprodukciju slike.

Kamere se postavljaju na mestima koje treba osmatrati, u spoljnim i unutrašnjim prostorima, a kućišta su im prilagodjena uslovima primene, kako klimatskim, tako i ambijentalnim. Razvojem mrežnih komunikacija u poslednje vreme se na pojedinim mestima koriste i takozvane mrežne kamere koje se u odnosu na standardne razlikuju po tome što u sebi sadrže mrežni / web server i mogu se povezati u lokalnu ili globalnu mrežu bez dodatnih uredjaja.

Najčešće, standardni sistemi video nadzora, bilo oni klasični (sa koaksijalnim kablovima) ili mrežni (sa LAN, kompjuterskim kablovima) sastoje se iz četiri osnovne komponente:

Kamere (IP ili klasične) DVR (snimači) Software za kontrolu Kablovi, napajanje, ...
Video nadzor
Digital Video Recorder
Software za snimanje i pregledanje snimaka
Kablovi, napajanje i ostala oprema

Inproduct System u oblasti video nadzora više godina uspešno saradjuje sa više srpskih preduzeća koji zastupaju različite sisteme i rešenja. Iskustvo koje posedujemo daje nam mogućnost da usvojenim znanjem i tehnologijama, isprojektujemo i izvedemo sve vrste radova iz oblasti video nadzora.